Kinderfysiotherapie in Wezep

Naast fysiotherapeut is Carelien ook kinderfysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Dit kan gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een afwijkende of vertraagde ontwikkeling. Onze praktijk is vooral gespecialiseerd in voorkeurshouding en schedel asymmetrie van baby's.


Naast dat het voor de fysieke ontwikkeling belangrijk is dat kinderen op een goede manier bewegen, is dit ook voor de mentale ontwikkeling van belang. Zo kunnen problemen met bewegen voor kinderen een negatieve invloed op het zelfbeeld hebben. Het is dan ook van belang dat deze achterstand zo snel mogelijk ingehaald wordt.


In onze praktijk staat al spelend leren voorop. Op een leuke manier gaan wij aan de slag met de motoriek van de kinderen. Kinderen voelen zich thuis in de leuke speelomgeving die wij in onze praktijk hebben gecreëerd. Ons doel is dat na de behandelperiode de achterstand is ingehaald én dat kinderen kunnen terugkijken op een plezierige periode.

Contact

Indicaties voor kinderfysiotherapie

Kinderen 0 - 4 jaar

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling of voorkeurshouding
 • Plagiocephalometrie (PCM) meting bij baby's met scheefhoofdigheid
 • Billenschuiven 
 • Ziektebeelden als: cerebrale parese, spina bifida, plexus leasie, reuma
 • Het premature (te vroeg geboren) kind
 • Afwijkend looppatroon
 • Orthopedische problematiek

Kinderen 4 - 18 jaar

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aandoeningen zoals: DCD, ADHD, jeugdreuma en Cerebrale parese
 • Mentale retardatie
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Houdingsproblemen
 • Orthopedische problematiek
 • Afwijkend looppatroon

Aanmelding

Je kunt direct bij ons een afspraak maken. Carelien is als kinderfysiotherapeut, net zoals de algemene fysiotherapeut, direct toegankelijk zonder verwijzing. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel.

Onderzoek

Als jullie een afspraak gemaakt hebben zal Carelien vragen stellen, observeren en onderzoeken. Ze probeert zo snel mogelijk de hulpvraag en de actuele problemen duidelijk te krijgen. 


Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.

Behandeling

Na het onderzoek worden de bevindingen met jullie als ouders besproken. In samenspraak met jullie en de eventuele verwijzer wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.De behandeling richt zich op bewegend functioneren met als doel de gevolgen van motorische problemen op de motorische en algehele ontwikkeling te beïnvloeden. De behandeling gebeurt spelenderwijs en de oefeningen en het oefenmateriaal sluiten aan bij de leeftijd en interesses van het kind.

Vergoeding en doorverwijzing kinderfysiotherapie

Voor kinderfysiotherapie heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste negen behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Als deze behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal negen). 


Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Neem contact met ons op

Heb je kinderfysiotherapie voor jouw kind nodig of heb je vragen over de behandelingen?
Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel naar 038 - 376 45 17.  Wij zullen jouw vragen zo goed mogelijk beantwoorden en helpen je kind graag van de klachten af!