Kinderfysiotherapie in Wezep

Naast fysiotherapeut is Carelien ook kinderfysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Dit kan gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een afwijkende of vertraagde ontwikkeling. Onze praktijk is vooral gespecialiseerd in voorkeurshouding & schedel assymetrie van baby's. 

Naast dat het belangrijk is dat kinderen op een goede manier bewegen, kunnen problemen met bewegen voor kinderen een negatieve invloed op het zelfbeeld geven. Het is dan ook van belang dat deze achterstand zo snel mogelijk ingehaald wordt.

In onze praktijk staat al spelend leren voorop. Op een leuke manier gaan wij aan de slag met de motoriek van de kinderen. Kinderen voelen zich thuis in de leuke speelomgeving van onze praktijk die wij hebben gecreëerd. Ons doel is dat na de behandelperiode de achterstand is ingehaald én kinderen kunnen terugkijken op een plezierige periode. 

 

 

Indicaties voor kinderfysiotherapie

Kinderen 0 - 4 jaar

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling of voorkeurshouding
 • Plagiocephalometrie (PCM) meting bij baby's met scheefhoofdigheid.
 • Billenschuiven 
 • Ziektebeelden als: cerebrale parese, spina bifida, plexus leasie, reuma
 • Het premature (te vroeg geboren) kind
 • Afwijkend looppatroon
 • Orthopedische problematie

Kinderen van 4 - 18 jaar

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aandoeningen zoals: DCD, ADHD, jeugdreuma en Cerebrale parese
 • Mentale retardatie
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Houdingsproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Orthopedische problematiek
 • Afwijkend looppatroon

Aanmelding

Je kunt direct bij ons een afspraak maken. Ik ben als kinderfysiotherapeut, net zoals de algemene fysiotherapeut, direct toegankelijk zonder verwijzing. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel.

 

Onderzoek

Als jullie een afspraak gemaakt hebben zal ik vragen stellen, observeren en onderzoeken. Ik probeer zo snel mogelijk de hulpvraag en de actuele problemen duidelijk te krijgen. 

Om een zo compleet beeld te krijgen wordt informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.

Behandeling

Na mijn onderzoek bespreek ik de bevindingen met jullie als ouders. In samenspraak met jullie en de eventuele verwijzer stel ik een persoonlijk behandelplan op.

De behandeling richt zich op bewegend functioneren met als doel de gevolgen van motorische problemen op de motorische en algehele ontwikkeling te beïnvloeden. 

De behandeling gebeurt spelenderwijs en de oefeningen en het oefenmateriaal sluiten aan bij de leeftijd en interesses van het kind. 

Vergoeding en doorverwijzing kinderfysiotherapie

Voor kinderfysiotherapie heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Als deze behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). 

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.